Overig

Pas verloren of gestolen?

Vraag dan een duplicaatpas aan. Het aanvragen van een duplicaatpas kan per mail via de ledenadministratie, ledenadm@tvmarkant.nl. Hiertoe dien je vooraf € 5,-- over te maken op rekeningnummer NL74RABO0158547357 t.n.v. TV Markant onder vermelding van je naam en 'aanvraag duplicaatpas'. Je krijgt de nieuwe pas dan z.s.m. thuisgestuurd.

Introduceren

Als je met een niet-Markant lid wilt tennissen, dan kan dat door jouw tennismaatje te introduceren. In verband met de drukte is het niet mogelijk om een introducé mee te nemen op doordeweekse dagen na 20:00 uur. Op alle andere rustige momenten kun je een introducépasje aan de bar kopen voor € 6. Je hangt met het introducépasje op dezelfde wijze af als met je eigen pas. Na het afhangen geef je het pasje weer terug aan het barpersoneel.

Opzeggen

Jammer als je ons wilt gaan verlaten, want we zullen je missen! Wij ontvangen je afmelding graag voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Om op te zeggen stuur je een email naar ledenadm@tvmarkant.nl onder vermelding van 'opzeggen lidmaatschap' met in de mail je KNLTB nummer en je contactgegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Meld je je af tussen 1 december en 1 februari, dan kunnen eenmalige kosten in rekening worden gebracht indien reeds kosten zijn gemaakt voor het lidmaatschap van het volgende seizoen. Opzeggen na 1 februari is niet mogelijk, het lidmaatschap loopt dan nog een seizoen door.