Uitnodiging ALV 25 februari 2021

Graag nodigen we je hierbij uit voor het bijwonen van de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van TV Markant. Deze wordt gehouden op donderdag 25 februari 2021 om 20.00u. Door de Covid 19 maatregelen en gezondheidsrisico’s voor al onze leden heeft het bestuur besloten deze vergadering digitaal te organiseren via een Zoom meeting.
Door de corona-spoedwet is dit ook wettelijk mogelijk.

Lees meer

Van de bestuurstafel...jan'21

Op dinsdag 5 januari 2021 heeft de eerste bestuursvergadering van het nieuwe verenigingsjaar plaatsgevonden.
Alle bestuursleden waren aanwezig (via MS Teams) en de volgende zaken zijn besproken.

Lees meer

Onze leden hebben zin in de voorjaarscompetitie!

Dit blijkt uit het grote aantal aanmeldingen die de Technische Commissie weer heeft ontvangen, iets minder dan vorig jaar, wat overigens een record jaar was. We hebben 65 senioren teams, 17 junioren teams en 4 Tenniskids teams ingeschreven bij de KNLTB. In totaal dus 86 teams, 10 minder dan in de niet-gespeelde voorjaarscompetitie van 2020.

We hoeven gelukkig dit jaar niet te loten, omdat er een andere opzet van de vrijdagcompetitie is en een samenwerking met TV Bavel op zaterdag.
Lees hier verder hoe de verdeling is en wat de aanpassingen zijn.

Lees meer

De Technische Commissie (TC) zoekt versterking voor de coördinatie van de jeugdcompetities!

De voorjaars- en najaarscompetities zijn hoogtepunten van het tennisseizoen voor veel tennissers ! En bij TV Markant doet een zeer groot deel van de leden hier jaarlijks aan mee. TV Markant staat daarmee in de landelijke top 3 van tennisverenigingen gekeken naar het aantal deelnemende teams tijdens de competities. Dit vereist natuurlijk de nodige coördinatie en voorbereiding. De Technische Commissie is hier binnen TV Markant verantwoordelijk voor.

 Door wat wijzigingen in de bezetting zoekt  de TC voor de coördinatie van de jeugdcompetities (voorjaar en najaar) een enthousiast lid of ouder, die graag als TC-lid deze taak op zich wil nemen.  Je coördineert vanuit de TC samen met de trainers de inschrijving, de teamindeling en de communicatie met de deelnemers en ouders voor de jeugdcompetitie. Erg leuk om te doen , zeker als je een tennissend kind hebt op TV Markant!

Lees meer

Sleepinstructie provisionbanen

Volgens de leverancier van onze banen moeten de banen minimaal 1 keer per dag zowel in de lengte- als in de breedterichting worden gesleept. Maar dan is de vraag: wie doet dat dan? De laatste spelers? Je weet nooit wie dat zijn. Dat betekent: Na iedere partij slepen! Tenzij de banen hiervoor te vochtig zijn.

Lees meer

Gravelbanen onbespeelbaar door gebruik tijdens vorst

De gravelbanen zijn vanaf heden onbespeelbaar. De afgelopen dagen is er op de gravelbanen getennist, terwijl de bovenlaag bevroren was. Het gevolg is dat de hele bovenlaag kapot gespeeld is en niet meer te herstellen is (zie foto). De gemeente gaat de netten nu verwijderen en in de opslag leggen.

Lees meer

TV Markant rookvrij!

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Breda de motie "Rookvrij spelen, leren en opgroeien" aangenomen. Met deze motie is het College van burgemeester en wethouders opgedragen zich maximaal in te spannen voor het realiseren van een rookvrije generatie en daarvoor onder andere met sportverenigingen in gesprek te gaan en te stimuleren dat sportlocaties - waar veel kinderen komen - rookvrij te maken.

Lees meer