Bardienst Regels

Om de bardienst in goede banen te leiden, wijzen we je graag op het bardienstregelement.

1. Opgeven bardienst

In het begin van het jaar ontvang je via mail een uitnodiging om je in te schrijven voor twee bardiensten van ieder drie uur. Na inschrijving voor een bardienst, ontvang je in de weken voor je bardenst nog twee maal een herinnering. Indien je je niet voor 1 maart van het lopend jaar hebt ingeschreven voor een bardienst, gaan we ervan uit dat je je bardienst afkoopt. Je krijgt dan een factuur van 50 euro. Naast de bardienst hebben we een keukendienst en een ballonhaldienst. Tijdens de keukendienst verzorg je broodjes en snacks. Daarnaast zorg je ervoor dat de keuken netjes schoon blijft. De ballonhaldienst heeft betrekking op het opzetten en afbouwen van de ballonhal en gebeurt 2 keer per jaar. 1 ballonhaldienst staat voor 1 bardienst en staat voor 1 keukendienst.

2. Opening

In de weekeinden dat het park open is, wordt het paviljoen geopend door een lid van de 4de set. Hij/zij zet het alarm af en helpt zo nodig bij het aanzetten van de diverse apparatuur. Deze persoon draait echter niet mee in de bardienst. Zorg ervoor dat je je aanwezigheid aftekent op de presentielijst in de keuken.

3. Bardienst

Het serveren en afrekenen van drankjes is de primaire taak van de bardienst. Daarnaast moet de bar worden schoongehouden en moet de voorraad worden aangevuld. Tijdens de competitie wordt gebruik maken van een penning om op rekening te bestellen. Deze rekening moet dezelfde dag, gelijktijdig met het inleveren van de penning worden betaald. Heb je als laatste op een dag bardienst gehad, laat dan de bar schoon en opgeruimd achter. Aandachtspunten voor de schoonmaak staan in de instructiemap die je naast de kassa vindt achter de bar.

4. Sluiting

Aan het einde van de dag zal het paviljoen gesloten worden door een lid van de sluitploeg. De sluiter maakt tevens de kas op, sluit alles af en zet het alarm aan. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het paviljoen te verlaten, voordat de sluiter klaar is met zijn werk. Zorg er samen voor dat niemand alleen op het park achterblijft. Om 00.00 uur wordt het paviljoen gesloten. Bij slecht weer of een leeg paviljoen in combinatie met lege banen, kun je contact opnemen met de sluiter om mogelijk de bar en het park voortijdig te sluiten. In de keuken vind je een namenlijst met leden van de sluitploeg.

5. Ruilen van je bardienst of vervanging regelen?

De vierde set ruilt géén bardiensten. Indien je door onvoorziene omstandigheden je bardienst niet kunt vervullen, dien je zelf voor vervanging te zorgen. De boete voor het niet komen opdagen tijdens een bardienst bedraagt 75 euro.

6. Horeca en ARBO wetgeving

Gedurende je bardienst moet je je houden aan de voorschriften voor hygiëne, veiligheid, alcohol en geluidsniveau. Deze zijn uitgebreid beschreven en bevinden zich in de map naast de kassa.

7. Dagploeg

De dagploeg is een groep vrijwilligers binnen de vereniging die zorgdragen voor de openstelling van de bar op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur. De dag is opgesplitst in twee delen, om 13.00 uur is er wisseling van de bezetting. De leden van deze groep krijgen een vergoeding voor het vervullen van de dienst. Zij zijn niet vrijgesteld van de verplichte bardienst.

Downloads: