Van de bestuurstafel 21 mei 2024

Meet & Play mogelijkheden
Het bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheden uit voor het verhuren van banen gedurende de daluren (tot 18.00u) via Meet & Play. We zijn voornemens om deze mogelijkheid te koppelen aan het afhangsysteem van de banen, waardoor er ook max. 48 uur van tevoren gereserveerd. Er moeten nog een aantal praktische zaken uitgedacht worden waaronder betaling en toegang tot het park. Verder zal er nog een reglement worden opgesteld waar spelers die boeken via Meet & Play zich aan moeten houden.

Basislidmaatschap
Er zal een toevoeging worden gemaakt in het huishoudelijk reglement waarbij er voorwaarden voor het basisreglement worden opgenomen. Ook zal de informatie op de website worden toegevoegd onder ‘lidmaatschappen’. Er wordt in de statuten verwezen naar basisleden, maar i.v.m. de notariskosten heeft het bestuur de voorkeur om de statuten zo min mogelijk te wijzigen. 

Vrijwilligersbeleidsplan
Er is door de vorige vrijwilligerscommissie een beleidsplan op papier gezet. Hier moeten we als bestuur de komende periode vorm aan geven. Dit zal op de agenda staan van een grotere brainstormsessie met het bestuur in het najaar. Wel wordt er momenteel hard gewerkt aan een overzicht van alle vrijwilligers en commissies. Dit willen we gebruiken zodat we goed inzicht hebben in wie er wat voor onze club doet, en om ook aanspreekpunten vanuit het bestuur aan te kunnen wijzen.

Introducees
Het bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor introducees om te kunnen spelen. Dit zou idealiter gebeuren door een persona ‘introducee’ op te nemen in het afhangsysteem, waarbij tijdens de reservering gelijk betaald kan worden. Een alternatief is dat de reservering op locatie bevestigd moet worden en er dan aan de kassa betaald kan worden.

Trainerszaken
Er wordt door het bestuur samen met de trainers gekeken om een promotieplan op te tuigen voor het aantrekken van nieuwe jeugd. Er is te weinig aanwas van nieuwe jeugdleden, dus om de jeugdpopulatie bij Markant op peil te houden is het belangrijk dat hier aandacht naar toe gaat. In overleg met de trainers zijn er verschillende promotie acties voorgesteld waaronder flyeren, schoolpleintennis en bijv. kinderfeestjes bij onze vereniging. Dit plan wordt momenteel verder uitgewerkt.

Invalkaart lessen
Het bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een invalkaart voor leden die momenteel niet ingedeeld zijn voor de reguliere lessen. Dat zou betekenen dat zodra een reguliere lesser uitvalt, de leden met een dergelijke invalkaart deze plekken kunnen opvullen (als een soort strippenkaart). Dit dient nog verder uitgewerkt te worden qua administratie, tarieven en communicatie en zal nader over gecommuniceerd worden zodra mogelijk.

Kennismakingslessen nieuwe leden
Het bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheid om bijv. eens per maand een kennismakingsles voor potentieel nieuwe leden en leden die momenteel op de wachtlijst staan te faciliteren. Dit wordt besproken met onze trainers.

Regenverzekering ballonhal TV Vijfhuizen
TV Vijfhuizen heeft een toernooi in het najaar en zijn op zoek naar indoorbanen in het geval van slecht weer. Het bestuur checkt hoe de bezetting tijdens dit toernooi is in de ballonhal. Er zullen alleen reeds vrije banen aangeboden worden.

Afhangsysteem
Het afhangsysteem werkt niet optimaal inzake het kunnen afhangen voor 30 of 60 minuten omstreeks de weekdagen tussen 21.00 en 21.30u. Er wordt door het bestuur geformuleerd wat de ‘spelregels’ zouden moeten zijn van de app om te kunnen reserveren en deze zullen dan nogmaals met All United besproken worden om de huidige problemen zo spoedig mogelijk op te lossen. Verder is een belangrijk punt dat de tijd op de server bij All United leidend moet zijn, ipv de tijd op de laptop en/of telefoon van degene die afhangt.

Openingstijden poort
Op dit moment gaat de poort van ons terrein om 24.00u op slot. Het komt veelvuldig voor dat mensen na een competitiedag later terugkomen om hun fiets op te halen en die dus voor een dichte poort staan. Er wordt momenteel onderzocht of we mogelijk de poort tot later open kunnen houden waarbij het pasje gebruikt kan worden.

Investering veegborstels
De veegborstels nabij het paviljoen zijn aan vervanging toe. Er wordt op dit moment, zeker tijdens drukke dagen, veel gravel naar binnen gelopen waardoor het paviljoen snel vies wordt. Er is onderzoek gedaan naar betere veegborstels en er zullen 3 nieuwe borstels besteld worden die in eerste instantie bij banen 8, 9 & 10 komen te staan, daar die het dichts bij het paviljoen liggen. Het bestuur keurt de investering a ca. 500 euro excl. BTW goed.

Stalen net ballonhal
Er is een onafhankelijk rapport opgesteld inzake de staat van het stalen net van de ballonhal. Het rapport geeft aan dat het net in de huidige staat nog 1 jaar mee kan en daarna aan vervanging toe is. Als vereniging hebben we wel de keuze om volgend jaar eenzelfde keuring uit te laten voeren, waar mogelijk uit kan komen dat het net toch nog een jaar extra mee kan. Indien dat niet zo is, dient het net vervangen te worden. Er wordt op dit moment onderzocht of het ook mogelijk is om delen van het net te vervangen uit kostenbesparing. Het rapport vertelt ons ook dat de combinatie van materialen die voor dit stalen net gebruikt is, niet ideaal is, waardoor er standaard roest zal ontstaan. Er wordt met de leverancier Polyned onderzocht hoe de keuze voor deze combinatie van materialen destijds tot stand is gekomen.

Projectteam tennismuur update
Het projectteam dat bezig is met de tennismuur heeft een eerste offerte ontvangen van ca. 15k ex. BTW. Dit betreft de aanschaf en installatie. Naar onderhoudskosten moet nog gekeken worden. Ook heeft de gemeente al voorwaarden geschetst voor het plaatsen van een dergelijke tennismuur. De exacte plaatsing van de tennismuur moet ook nog besproken worden, maar is momenteel beoogd links naast baan (achter de heg). Er wordt door het projectteam nog navraag gedaan welke leverancier TC Bavel gebruikt heeft, om te kijken of we nog een concurrerende offerte kunnen opvragen. Het bestuur wil de keuze voor de investering nu niet maken (dit zal in de volgende ALV gebeuren), maar vraagt het projectteam wel alle zaken, incl. vergunning, voor te bereiden. 

Parkeren op het terrein
Helaas is er tijdens de laatste competitiespeeldagen geconstateerd dat er geparkeerd wordt op het terrein. Om te voorkomen dat hier door spelers en bezoekers gebruik van wordt gemaakt (alleen de trainers & Marga hebben hier toestemming voor) gaan we proberen te handhaven dat de poort halfgesloten blijft.

Rondvraag
Rokers op het terrein blijft een probleem, de handhaving is echter lastig i.v.m. het uitblijvende beleid vanuit de gemeente.

De volgende bestuursvergadering is gepland op 25 juni a.s.  Indien je een onderwerp ter bespreking in wilt brengen, dan kun je dit te allen tijde aan één van de bestuursleden melden of mailen naar secretaris@tvmarkant.nl.

Nieuws Overzicht