Van de bestuurstafel...dec'21

Op 7 december jl. is het bestuur weer bijeen geweest. Dit keer vond de vergadering plaats bij Monique thuis. Alle bestuursleden waren hierbij aanwezig. De volgende zaken zijn besproken (NB in verband met de harde lockdown is sommige informatie inmiddels achterhaald) :

Trainerszaken
Arthur en Arie sluiten digitaal aan.
Robin en het hele bestuur complimenteren alle trainers voor hun inzet om de trainingstijden te wijzigen sinds de nieuwe maatregelen per 28 november van kracht zijn geworden. Arie en Peter hebben de trainingen van de jeugd en de senioren in een alternatief schema gezet. Heel veel trainingen zijn samengevoegd en lessen van de kinderen die kennismaken worden later ingehaald. De trainingen voor senioren hebben mogelijk een uitloop in de kerstvakantie. Tenniskids blauw ligt op dit moment stil. Hier gaan normaal de ouders mee de baan op en dat kan op dit moment niet. Deze gemiste lessen worden ook later ingehaald. De trainers informeren de lessers per mail. Monique gaat via social media aandacht schenken aan het instellen van de mailbox van de leden, zodat de kans kleiner wordt dat Markant mail in de spam terecht komt.

Arthur heeft het jeugd- en selectiebeleid samen met de TC en jeugdcommissie besproken. Er was al eerder besloten om bij Tenniskids rood te beginnen aanstaand voorjaar. Er zijn flyers uitgedeeld en rood wordt automatisch ingedeeld voor de competitie. Voor oranje en groen wordt na de kerstvakantie een nieuw overleg gepland, waarbij ook Antoinette aansluit. Dit is voor het beleidsplan. Arthur zal met Per en Freek contact opnemen om een datum te plannen.

Arthur heeft ervoor gezorgd dat de trainersinfo op de website staat. Trainster Noortje heeft een afscheidscadeautje ontvangen. Het schooltennis is nog niet aan Olivier overgedragen, maar dat zal binnenkort wel gebeuren.

Een VOG van de trainers gaat Robin nog verder regelen. Voor de reanimatiecursus voor trainers heeft Arthur info opgevraagd. Op dit moment kan het niet i.v.m. de coronamaatregelen.

Arthur geeft aan dat er een aantal mensen boven het maximale bedrag zit wat met een automatische incasso geïnd kan worden. Deze personen heeft Arthur aan Jaco gemaild en Jaco zal dit verder regelen.

Arthur heeft extra tenues besteld voor de trainers.

Arie vraagt of de ouders van kinderen die lid willen worden voorrang krijgen bij de wachtlijst. Dit is belangrijk voor de vereniging, voor het behoud van je leden. Het bestuur beaamt dit en gaat daar wel over nadenken. Er staan nog een aantal mensen op de wachtlijst om training te krijgen.

Technische Commissie
Per van der Wijst was uitgenodigd om digitaal aan te sluiten, maar is helaas verhinderd.

Er is een mail van de KNLTB ontvangen over een speciale competitie voorafgaand aan de voorjaarscompetitie. Per heeft hier een informatiebijeenkomst over gevolgd. Na 10 dec vraagt de KNLTB of we mee willen doen. Het is een multiclub competitie met de kring Breda en duurt 9 weken (maanden feb-mrt). Wij zijn positief maar hebben wel een vraag over hoe het afhangen in zijn werk gaat als er niet-leden bij ons op het park komen spelen. Robin zal dit aan Per vragen. Ook in verband met groot onderhoud kan het zijn dat er minder of geen banen beschikbaar zijn.  Robin vraagt na bij de gemeente Breda wanneer en hoe het groot onderhoud gepland is.

De bespeelbaarheid van de banen bij vorst etc. wordt bepaald door de gemeente. Zij geven dit aan Ton en Dick door. Mochten de banen onbespeelbaar zijn dan worden deze door Ton en Dick met lint afgezet. Alleen indien de banen voor langere tijd onbespeelbaar zijn kan dit via (site en) socials gemeld worden.

Extreme verhoging energiekosten in 2022 verwacht
Offertes van andere leveranciers vallen was duurder dan van de huidige energieleverancier. Bij Hazelaar voorspellen ze dat we op € 46000,-- uitkomen bij een contract voor 1 jaar. We besluiten dat we blijven bij de huidige energieleverancier.  Antoinette geeft aan dat op Centrecourt.nl een artikel stond over energiekosten en verduurzamen d.m.v. bijvoorbeeld zonnepanelen.

Wachtlijst
Monique en Agaath hebben een overleg gehad met Ferdi Martens van de KNLTB over baancapaciteit en de wachtlijst. De clubanalytics tonen een gezonde opbouw van de leden. We moeten goed kijken naar alle activiteiten (competitie/toernooien/hussel/evenementen etc.) en de baanbezetting daarvoor om te kunnen bepalen wat onze maximale ledencapaciteit zou zijn. Ook zou door een andere vorm van lidmaatschap voor bijvoorbeeld de daluren en trainen in de daluren de baanbezetting nog optimaler kunnen. We besluiten om bij de ALV te vragen om een werkgroep van leden samen te stellen om te onderzoeken of er binnen de vereniging behoefte is aan andere vormen van lidmaatschap, zo ja welke en of dat de banendruk naar beneden kan brengen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een enquête onder de leden. Zo betrekken we de leden erbij en creëren we draagvlak.

Er staan op dit moment meer dan 140 personen op de wachtlijst. Komend jaar kan er niemand lid worden want we hebben nog steeds meer dan 1000 senioren.

Vacatures/vrijwilligersbeleid
- Penningmeester: wordt vervolgd. Antoinette is in gesprek met een mogelijke opvolger.
- Bestuurslid Leden en Communicatie:  de omschrijving dekt niet helemaal de taken, Monique is momenteel vooral bezig met communicatie (i.v.m. onderbezetting communicatie cie.) en minder met leden (mede vanwege ledenstop). Beter zou zijn:  Algemeen bestuurslid, omdat taken dan flexibeler ingevuld kunnen worden. AvR zal de omschrijving erbij zoeken en de taken eventueel herdefiniëren.
- Ledenadministratie: de kandidaat die interesse had getoond via Mooiwerk heeft helaas afgezegd. We hebben op dit moment nog geen personen op het oog. De taken worden per 31-12-21 overdragen aan Jaco en Agaath. Agaath zal, als secretaris, de toegangspassen beheren. Jaco zal alles van All United en de mail overnemen. Nadat Jaco is afgetreden kijken we verder. Jaco maakt een afspraak met Anita om alles over te dragen.
- Communicatie commissie: Monique heeft iemand benaderen en belt er nog achter aan.

Corona update
Geen bijzonderheden, nagekomen bericht: de gemeente stelt een subsidie ter beschikking.

 Rondvraag
- Agaath heeft de commissies een mail gestuurd om de jaarkalender op te kunnen stellen. De voorzitter van de toernooicommissies van Dubbelplus en Starterstoernooi hebben hun data al doorgegeven.
- Monique gaat de kerstpakketten voor de trainers, Dick en Ton regelen. Robin zal ze rondbrengen. 
- Dick heeft gemeld dat het hek vaak open blijft staan. Antoinette zal aan de gemeente  doorgeven dat zij dit aan de mensen van de bouw doorgeven dat het hek steeds weer dicht moet.

De volgende bestuursvergadering is op 11 januari 2022 om 20.00 uur bij Robin. Indien je een onderwerp ter bespreking in wilt brengen, dan kun je dit te allen tijde aan één van de bestuursleden melden of mailen aan secretaris@tvmarkant.nl.

 

 

 

 

 

 

Nieuws Overzicht