Voortaan ook 1 uur speeltijd voor enkelspel en sociaal afhangen

We blijven wekelijks klachten binnenkrijgen over het  asociaal afhangen! Daarom hebben we als bestuur het volgende besloten: om misbruik en asociaal afhangen bij met name enkelpartijen tegen te gaan (afhangen onder andere naam en daardoor 2x een half uur spelen) wordt de speeltijd van enkelspel  verruimd. Het wordt net als bij dubbelspel ingesteld op 1 uur.

Indien deze aanpassing niet leidt tot minder misbruik (en er nog steeds wordt gesjoemeld met pasjes om nog langer dan 1 uur te kunnen afhangen), dan wordt het door alle spelers bevestigen van de reservering op het afhangsysteem in het halletje weer verplicht gesteld. Dit houdt dan in dat je allemaal op tijd aanwezig moet zijn omdat anders je gereserveerde baan weer wordt vrijgegeven.
Mocht dit ook niet het gewenste effect hebben, dan zijn wij helaas genoodzaakt het online reserveren af te schaffen en kan er alleen nog maar fysiek afgehangen worden.

We hopen dat alle leden zich realiseren dat misbruik niet alleen ongewenst is, maar ook asociaal ten opzichte van je clubgenoten die ook graag willen tennissen. Hiermee wordt ook bedoeld het (een uur of half uur) vóór aanvang van de husselavond al vrij gaan spelen (al dan niet op gereserveerde baan) en bij drukte vervolgens nog 2 of meer rondes mee husselen, waardoor andere leden moeten wachten/minder vaak kunnen spelen. 

Met sportieve groet,
het bestuur

Nieuws Overzicht