CORONA-UPDATE 24-FEB-2021: VERSOEPELINGEN jeugd t/m 26 jr

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op. Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De lockdown en de avondklok blijven daarom tenminste tot en met 15 maart van kracht. 

Gelukkig zijn er tijdens de persconferentie van 23 februari wel versoepelingen aangekondigd voor het buiten sporten, specifiek voor de doelgroep jongeren/ jongvolwassenen tot en met 26 jaar.  Mensen tot en met 26 jaar mogen namelijk vanaf 3 maart met meer dan twee personen samen buiten sporten op sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar.

Voor de sport blijft in het algemeen wel gelden dat:  

 • Sportkantines, kleedkamers en douches dicht zijn.
 • Mensen met klachten, die kunnen wijzen op corona, thuisblijven.
 • Publiek bij sport niet is toegestaan.
 • Binnensportlocaties en sportscholen gesloten zijn.

(Let op: er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden op de onderstaande maatregelen op basis van aanpassingen in de wettekst van de tijdelijke wet maatregelen covid-19 en verdere interpretaties door de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant)

Voor jeugd en jongeren tot en met 17 jaar geldt momenteel en vanaf 3 maart het volgende:  

 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten in grotere teams sporten. Zij hoeven dus geen rekening te houden met de maximale groepsgrootte tijdens het sporten. 
 • Zij hoeven daarbij tijdens het sporten geen rekening te houden met de 1,5 meter afstand.
 • Kinderen en jongeren mogen geen wedstrijden spelen tegen sporters van andere sportaanbieders. Onderlinge trainingspartijen en wedstrijdjes binnen de club mogen wel.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar, maar wel tot mensen van 18 jaar en ouder

Voor sporten voor jongeren/jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar die sporten op een sportaccommodatie gaat vanaf 3 maart het volgende gelden:  Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen onder dezelfde voorwaarden buiten sporten (als de leeftijd t/m 17 jaar), echter alleen bij/op sportaccommodaties. Samenvattend: 

 • Er wordt geen competitie gespeeld. Onderlinge trainingspartijen en wedstrijdjes binnen de club mogen wel. 
 • De sporters hoeven onderling geen 1,5 meter te bewaren en zijn uitgezonderd van de maximale groepsgrootte van 2 personen tijdens het sporten
 • Na het sporten dienen zij wel rekening te houden met de 1,5 meter afstand en de maximale groepsgrootte van 2 personen. 

Voor sporters van 27 jaar en ouder en voor sporters tussen de 18 en 26 jaar die niet sporten op een sportaccommodatie, geldt vanaf 3 maart het volgende:  

 • Sporten mag alleen individueel of in groepen van maximaal twee personen.
 • Sporten is alleen toegestaan wanneer onderling ten minste 1,5 meter afstand wordt gehouden. 
 • Tweetallen moeten ten minste 1,5 meter afstand houden tot elkaar houden en mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.
 • Groepslessen buiten zijn niet toegestaan
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld. 

Voor groepslessen geldt voor deze groep het volgende:  
Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: 

 • Als een groepje bestaat uit maximaal 2 personen (exclusief instructeur).
 • De groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
 • Er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes.
 • Zij niet mengen.
 • Men na afloop van de training of sportactiviteit deze zo snel mogelijk verlaat.

Om instructie te geven, mag een trainer van tweetal naar tweetal, wanneer ten minste 1,5 meter afstand tot ieder tweetal wordt gehouden. Het geven van groepsinstructie aan meerdere tweetallen tegelijk is niet toegestaan.

Nieuws Overzicht