Uitslag enquête ondergrond baan 5 t/m 10: meerderheid voor gravel!

De enquête waarin onze leden hun voorkeur konden uitspreken met betrekking tot de ondergrond van de te renoveren banen 5 t/m 10 is inmiddels afgerond en het resultaat is bekend. Een meerderheid  geeft de voorkeur aan gravel (en dus niet de combinatie van 3 banen gravel en 3 banen provision).

Zoals vooraf aangegeven zou bij een meerderheid van 51% voor provision een extra ALV worden ingelast en zou deze wijziging van baansoort in stemming worden gebracht. Die meerderheid is niet gehaald nadat meer dan de helft van onze leden de enquete heeft ingevuld. De stemming is nu dus niet nodig, daar de meerderheid ervoor heeft gekozen om het gravel op de betreffende banen te vervangen door nieuw gravel. Deze renovatie door de gemeente Breda staat gepland voor februari 2021. Het bestuur is nog wel in gesprek met de gemeente om te kijken of het mogelijk is om over te gaan op gravel op afschot voor de betreffende banen.

We willen alle leden die meegedaan hebben aan de enquête danken voor hun stem. Wij voelen ons hiermee gesteund in de keuze.

Nieuws Overzicht