Ook dat is Fairplay!

Ook de tennissport heeft een gedragscode. Deze is vastgelegd in het Reglement Fair Play van de KNLTB. Wat ons betreft valt daaronder ook het rekening houden met omwonenden en met elkaar.

  • Houd rekening met de omwonenden door de baanverlichting uit te schakelen als er na jou niemand meer de baan op gaat. De verlichting kan bediend worden via de tablet in het halletje van het paviljoen.
  • Houd rekening met elkaar door sociaal af te hangen. Dus niet om bijv. 09.10 of 09.20u afhangen en al om 09.00u de baan op gaan, om zodoende je speeltijd met 10 of 20 minuten te verlengen. De speeltijd staat nu afgesteld op 40 minuten (enkel en dubbel). Bij misbruik moeten we weer terug naar 30 minuten, dus verpest het niet voor jezelf en voor elkaar.

    Ook dat is Fair Play!
Nieuws Overzicht