Informatie over trainen en vrijspelen periode 4 t/m 19 januari

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de huidige lockdown ook gevolgen heeft gehad op de lopende trainingen. Doordat de hal op 15 december jl. plotseling dicht moest, hebben we de binnentrainingen zoveel mogelijk proberen te verplaatsen naar buiten. Maar omdat we onze leden natuurlijk ook nog de mogelijkheid willen bieden om vrij te spelen, zijn we gaan kijken of er trainingen elders gegeven konden worden. 

Dit bleek in ieder geval mogelijk voor de selectietrainingen, die naar Etten-Leur verplaatst worden. Voor de overige trainingen heeft TV Bavel een aantal banen beschikbaar gesteld. Daarvoor zijn wij hen zeer dankbaar! 

De trainers hebben gekeken welke trainingen naar TV Bavel verplaatst konden worden. Uitgangspunt hierbij was dat ze tussen 16.00 en 19.00 uur 3 banen op onze eigen club mogen gebruiken voor de jeugdtrainingen en dat er daarbuiten zoveel mogelijk banen beschikbaar moeten blijven voor vrijspelen. De trainers hebben hiervoor hun uiterste best gedaan en waar mogelijk geschoven met trainingsgroepen. Zij hebben een indeling gemaakt en het banenschema aangeleverd voor het afhangsysteem. Het afhangbord zal hier zo snel mogelijk op worden aangepast. Om iedereen evenveel mogelijkheden te bieden om vrij te spelen, kun je maximaal 2x per week reserveren.

De gewijzigde indeling geldt dus vooralsnog voor de periode van  4 t/m 19 januari. We bedanken de trainers voor hun inspanning en kunnen alleen maar hopen dat we na 19 januari het normale schema weer kunnen oppakken. We houden jullie op de hoogte!

 

Nieuws Overzicht