Belangrijk bericht over vrijspelen

Donderdagavond bereikte ons het bericht dat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van plan was om het vrij dubbelen te verbieden bij tennissen. Vrijdagochtend is er overleg geweest met de gemeente (beleid en wethouder). Daar werd aan alle tennisverenigingen in deze regio verteld dat het besluit definitief is genomen: er mag NIET meer vrij dubbelspel gespeeld worden.

Dit betekent dat wij zo spoedig mogelijk het afhangen voor dubbels onmogelijk maken. Tot die tijd willen we je vragen geen dubbels meer te boeken. We gaan terug naar de situatie in april waarin we enkel mochten singelen.
Er mag WEL getraind worden met 4 mensen (exclusief de trainer). Hiervoor blijven dezelfde afspraken gelden als die we afgelopen woensdag gecommuniceerd hebben. De zwerverscompetitie kan helaas ook niet meer doorgaan. 

Voor alle duidelijkheid: de KNLTB communiceert iets anders, maar de regels in de noodverordening in onze eigen regio zijn leidend.
We hebben als vereniging en als Bredase Tennisverenigingen vanuit de KNLTB geprobeerd beweging te krijgen in dit besluit. Dit is helaas niet gelukt. Geloof ons: niemand is hier blij mee, maar we vragen van jullie allemaal om je aan de regels te houden.
De maatregel is te vinden op in het Vraag Antwoord document d.d. 15 oktober 2020 op de site van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, onder het kopje Sport & plezier.

Voorlopig geldt deze maatregel voor 4 weken. Pas als de cijfers van besmettingen naar beneden gaan, zal er een heroverweging komen.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat dit snel het geval zal zijn.
#samenkrijgenwecoronaondercontrole #blijfgezond

Nieuws Overzicht