Van de bestuurstafel...dec'19

Op maandag 2 december is het bestuur bijeengekomen voor de laatste reguliere bestuursvergadering van 2019. De volgende zaken zijn daarbij aan de orde gekomen:

Vanuit de commissies

Vrijwilligerscommissie
• Beloning vrijwilligers: basisafspraak wordt dat alle commissies 1 x per jaar uit eten mogen gaan voor €25,- p.p. De vrijwilligers die niet in een commissie zitten (bijv. competitieleiders) krijgen een presentje. Er wordt volgend jaar geen vrijwilligersavond meer georganiseerd (ingegeven door lage opkomst dit jaar). 
• de vrijwilligerscommissie wil graag aanwezig zijn tijdens de info-avond voor nieuwe leden. 
• de trainers gaan ouders gericht benaderen om weer een jeugdcommissie te kunnen vormen.

Evenementencommissie: in tegenstelling tot wat eerder is voorgesteld wordt het mini-maxi-toernooi niet gecombineerd met het invatietoernooi.

Communicatiecommissie: in verband met het vertrek van Marielle en Karen wordt er op korte termijn een bespreking ingepland voor de overdracht.

Overige zaken

Kwaliteit banen: Baan 5 t/m 10 zouden vervangen moeten worden; ze geven problemen na regen (hele jaar door) en in de winter (liggen er te snel uit na eerste nachtvorst). De gemeente stelt echter dat de banen nog niet aan vervanging toe zijn (want nog niet afgeschreven), advies van KNLTB is dat er gravel of gravel onder afschot moet komen (kunnen ook in de winter langer bespeeld worden). 
Naar aanleiding van het bovenstaande gaat Antoinette de KNLTB benaderen voor advies en neemt ze contact op met Daan Quaars als verantwoordelijke wethouder van de gemeente om aan te geven dat we steun nodig hebben om met de contactpersonen van de gemeente verder te komen. Ondertussen informeren we naar ervaringen bij andere clubs en bekijken we hoe we e.e.a. kunnen voorleggen tijdens ALV.

Rondvraag

- Starterstoernooi (initiatief Tineke):moet op de juiste plek in de agenda passen (we denken aan september), bestuur stimuleert dit idee. Tineke moet dit uiterlijk 15 december doorgeven aan KNLTB.|
- Koningsspelen: de Laurentiusbasisschool heeft een verzoek ingediend om de koningsspelen i.s.m. TV Markant te kunnen houden. Dit wordt overlegd met Arie.
- Monique gaat het bestuur aanmelden voor de bestuursdag van het ABN AMRO Tennis Tournament op vrijdag 14 februari a.s.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op maandag 20 januari.  Indien je een onderwerp ter bespreking in wilt brengen, dan kun je dit te allen tijde aan één van de bestuursleden melden of mailen aan voorzitter@tvmarkant.nl

 

 

Nieuws overzicht