Update Voorjaarscompetitie 2019 loting voor de zaterdag

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2019 senioren heeft een bijzonder groot aantal inschrijvingen opgeleverd, ruim 10% meer dan in 2018. Dit is een teken dat de voorjaarscompetitie echt leeft op TV Markant! 

Tegelijkertijd zorgt het ook voor een enorme uitdaging om iedereen rechtstreeks te kunnen plaatsen in de gewenste competitievorm. De Technische Commissie (TC) vindt het echt heel vervelend, maar helaas zal er voor de zaterdag geloot gaan worden omdat we zelfs met onze 16 banen gewoonweg te weinig baancapaciteit hebben en we maximaal 36 teams kunnen plaatsen.

De 14 teams die helaas moeten loten voor 6 plekken volgen uit het toepassen van de vooraf op de website gepubliceerde inschrijfcriteria. De teams die zullen moeten loten voor een teamplaats op zaterdag hebben zich ofwel niet compleet (minimaal 6 leden), ofwel niet tijdig compleet aangemeld (sluiting inschrijving was 7 december).

De TC zal op 8 januari de loting voor de zaterdag in openbaarheid verrichten om 20.00 uur in de kleine “kantine”-ruimte naast de ballonhal. De captains van de betrokken teams zullen sowieso persoonlijk worden uitgenodigd om indien gewenst hierbij aanwezig te zijn.

Aan de teams die worden uitgeloot zal aansluitend worden gevraagd of ze ook voor de paar nog beschikbare plekken op de zondag in aanmerking willen komen, waarna direct een tweede loting zal volgen voor deze teams. Op de zondag hebben we immers ook nog maar 4 plaatsen te vergeven gegeven de beschikbare baancapaciteit.

Voor de jeugd geldt dat het aantal inschrijvingen juist bijna 10% lager is uitgekomen dan in 2018. De jeugdteams spelen dit jaar voor het eerst allen (Rood / Oranje / Groen / Geel) op zondag tijdens de reguliere competitieweekenden van de voorjaarscompetitie en loting is voor deze teams niet van toepassing.

De vervolgstap is dat de TC alle teams vóór 14 januari moet inschrijven bij de KNLTB. Aangezien er dit jaar een landelijke competitie-harmonisatie is doorgevoerd door de KNLTB zullen we nog even moeten wachten op de uiteindelijke klasse indeling per team. Zodra die bekend is zal de TC deze zo snel mogelijk bekendmaken.

De Technische Commissie

Nieuws overzicht