Van de bestuurstafel mei '18

Op maandag 7 mei j.l. zijn tijdens de reguliere bestuursvergadering, de volgende zaken besproken:

Van de Informatieavond over het Future/Challenger-toernooi die op 8 mei j.l. heeft plaatsgevonden, zal apart verslag gedaan worden op deze website.

Antoinette en Monique zullen het Bredaas Tennis Overleg op 4 juni a.s. bijwonen. Op de agenda staat Ledenwerving en –behoud. 

De gemeente Breda heeft aangegeven de kleedkamers kosteloos over te doen aan TV Markant, zodat deze aangepast kunnen gaan worden aan de moderne eisen. Antoinette en Jaco gaan in gesprek met De 4e Set om te praten over de financiering ervan. 

De KNLTB heeft een leidraad opgesteld t.a.v. de aangepaste privacywetgeving (AVG). Richard gaat aan de hand hiervan bekijken welke maatregelen bij TV Markant noodzakelijk zijn. 

Communicatie: De nieuwe KNLTB (Club) app vraagt meer actie van de verenigingen. Gek genoeg staat TV Markant in de huidige app niet vermeld. Monique gaat uitzoeken hoe dat veranderd kan worden. 

Er zijn inmiddels al meerdere nieuwsbrieven nieuwe stijl verstuurd door de communicatiecommissie. Deze worden goed ontvangen. Aan een goede werking van het narrow casting systeem en de TV Markant club app wordt nog gewerkt.

Vrijwilligers: Hans van Nimwegen heeft na jarenlange inzet aangegeven zijn werkzaamheden voor de financiële administratie van TV Markant na dit seizoen te gaan beëindigen. We zullen Hans t.z.t. op passende wijze bedanken voor zijn inzet. Het vinden van een goede opvolger heeft hoge prioriteit.  

Ook voor Mariëlle Klerkx, coördinator van de zwerverscompetitie, wordt een opvolger gezocht. Het voortbestaan van de zwerverscompetitie staat of valt met het invullen van deze functie! Geïnteresseerden kunnen zich melden via vrijwilligers@tvmarkant.nl

De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op maandag 28 mei a.s.  Indien je een onderwerp ter bespreking in wilt brengen dan kun je dit te allen tijde aan van de bestuursleden melden of mailen aan secretaris@tvmarkant.nl

Nieuws overzicht