Uitnodiging ALV 16 Februari 2018

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 16 februari 2018.

Locatie: Paviljoen TV Markant
Aanvang: 20:00 uur
Einde: 22:30 uur

Op de agenda - die later wordt verstrekt ná de eerstvolgende
bestuursvergadering van dinsdag 16 januai 2018 - zal in ieder geval
staan:

* Jaarverslag 2017
* Verslag van de Kascommissie
* Vaststelling contributie 2018
* Begroting 2018

Indien je een voorstel in wilt dienen voor bespreking en/of
besluitvorming in de ALV dan kan dit door een e-mail aan mij te sturen
met daarin het inhoudelijke voorstel plus de steun daartoe van
minimaal 4 andere stemgerechtigde leden.

We hopen je te mogen begroeten op 17 februari.

Het Bestuur TV Markant

Downloads:

Nieuws overzicht