Van de bestuurstafel - jan 2018

Tijdens de wintermaanden is het bestuur twee keer bijeen geweest, t.w. op dinsdag 7 november (reguliere bestuursvergadering) en op maandag 18 december jl. (beleidssessie en lopende zaken). Onderstaand een kort verslag van hetgeen er zoal besproken is.

De Technische Commissie heeft een nieuwe voorzitter: Edwin Wentink. Edwin is op 18 december kort aangeschoven om het bestuur te informeren over de stand van zaken. De TC komt in januari 2018 bij elkaar om vanuit ieders competenties de taken te verdelen (voorjaar-/najaarscompetitie).
Er heeft zich vanuit het 1e herenteam een nieuw TC-lid gemeld maar er is nog steeds dringend behoefte aan uitbreiding van de TC voor de jeugdcompetitie. Verder zijn de volgende zaken besproken: openstelling paviljoen tijdens inhaaldagen, online inschrijvingen competitie, max. aantal teams zaterdagcompetitie, communicatie naar leden vanuit TC (en rol communicatie cie. hierbij).

Het herfsttoernooi van de Evenementen Commissie is inmiddels achter de rug. Ondanks een relatief groot aantal last-minute afzeggingen/no-show is het een geslaagd toernooi geweest. Het volgende toernooi is het Après-ski toernooi, dat gepland staat op zaterdag 24 februari.

De Jeugd Commissie gaat zich komend jaar o.a. richten op het inrichten van een jeugdhoek in het paviljoen. Deze commissie kan nog steeds extra mensen gebruiken. Mocht je interesse hebben dan kun je ja aanmelden via vrijwilligers@tvmarkant.nl 

De Communicatie Commissie gaat de vrijwilligerscommissie ondersteunen met het werven van vrijwilligers d.m.v. een campagne. Verder zijn zij nog druk bezig met het verder ontwikkelen van de digitale nieuwsbrief, de clubapp en het narrow casting systeem die in 2018 gelanceerd worden.

De Sponsor Commissie is met de nieuwe samenstelling en nieuwe sponsorpakketten weer klaar voor een nieuw seizoen. We hopen dat zij succesvol zullen zijn in het aantrekken van potentiële en het behouden van onze huidige sponsoren.

Met betrekking tot de accommodatie zijn er een aantal besluiten genomen, t.w.:

Verlichting:

 • de lampen worden gedimd naar 80% met uitzondering van competitie en toernooien
 • dan 1 november tot 1 april gaan de lampen op baan 8 t/m 10 na 60 minuten automatisch uit en kunnen de lampen op baan 5 t/m 7 niet aan
 • de bedieningsapp voor de verlichting is geïnstalleerd d.m.v. een tablet naast het afhangsysteem
 • op de lampen op baan 5 t/m 10 worden kappen gemonteerd om de overlast te verminderen
 • we hebben de wens om verlichten aan te brengen op baan 14, 15, 16 (zomer). De buurtbewoners zijn op de hoogte gebracht van deze plannen en ook heeft er overleg plaatsgevonden met de buurt. Vanwege de weerstand tegen deze plannen zal er contact worden opgenomen met de gemeente.

Overig:

 • we hebben de wens om de kleedkamers over te nemen van de gemeente
 • er  komt geen padelbaan en ook voor een tennismuur zijn nog geen concrete plannen
 • in overleg met de 4e set is het paviljoen in de wintermaanden op maandag- en woensdagavond geopend (m.u.v. de laatste twee weken van december)
 • het beleid is gericht op een breed les- en competitieaanbod voor haar  leden. Hierdoor staat het aantal beschikbare banen om vrij te spelen tijdens m.n. de voorjaarscompetitie onder druk . Het bestuur begrijpt de onvrede hierover bij een aantal leden, maar heeft echter met het oog op het beleid geen andere keus.

Afbreken ballonhal
Besloten is om de hal op zaterdag 31 maart af te breken. Dit valt in het paasweekend. Een week eerder is niet mogelijk vanwege lessen en verhuur; een week later start de voorjaarscompetitie al.

Beleidszaken

We hebben te maken met een teruglopend ledenaantal. Dit betreft m.n. de jeugdleden.

De speerpunten van het beleidsplan 2017-2010 zijn:

 • het aantrekken van nieuwe en het behoud van bestaande jeugdleden
 • het werven van extra vrijwilligers (m.n. voor jeugd-TC en jeugdcie.)
 • het creëren van een passend aanbod voor onze leden
 • het mogelijk maken van 365 dagen tennis (hele jaar door)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die gepland staat op vrijdag 16 februari 2018 om 20.00u, zal op deze speerpunten nader ingegaan worden en zullen de leden geïnformeerd worden over voorgenomen acties. De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 16 januari.  Indien je een onderwerp ter bespreking in wilt brengen dan kun je dit te allen tijde aan één van de bestuursleden melden of mailen aan secretaris@tvmarkant.nl.

Nieuws overzicht