Gesloten deuren?

Geloten

Deze week ben ik begonnen aan het dubbelplus tennistoernooi in Bavel. Altijd gezellig in Bavel én ik kom daar altijd heel veel Markanters tegen. Mijn damesdubbel-maat en ik mochten pas laat de baan op en voordat we klaar waren was het bijna twaalf uur. Ze reed met mij mee en op weg naar huis bleken er nogal wat straten dicht te zitten. Na enig gemopper kwamen we aan bij Markant, want ja daar stond haar fiets. Ik zei ik wacht op je want ik denk dat de poort al dicht is… En jawel, de poort zat dicht en ging niet (meer) open. Ze stapte weer bij me in en heb ik haar, voor zover als ik kon komen, thuis afgezet.

Wegen gesloten, gesloten deuren, het deed me denken aan de symboliek van voor gesloten deur staan, of op een kruising staan en rechtdoor is niet meer mogelijk.Ik weet niet hoe het bij jullie is maar wekelijks hoor ik wel een dergelijk verhaal. Een scheiding, een verhuizing, een ziekte, werk verliezen, een blessure of een aandoening waardoor je anders bent dan een ander en je voor een ‘gesloten deur’ staat.  

Zo kregen we deze week een vraag of we een lid met een beperking konden helpen. Niet vanwege zijn beperking, dat niet. Maar vanwege de beperking kan er niet gewerkt worden en dat geeft dan, in dit geval, problemen met het betalen van ons lidmaatschap.
Ja en wat doe je dan als bestuur? ‘Wat zou je doen?’, zong Marco Borsato en dat lijkt me een mooie vraag voor jullie. Ons contributie is op gezinskorting (5 leden) na voor iedereen hetzelfde. Is dat nog van deze tijd? Moeten we uitzonderingen maken voor mensen die het niet kunnen betalen? Gelukkig kun je dan in de gemeente Breda met de BredaPas toch lid worden. Willen we als vereniging meer vormen van lidmaatschap/contributie; meer op maat voor studenten, kinderen, oudere leden, voor overdag, voor ‘s avonds etc.? Het is geen eenvoudige vraag, of anders gezegd; elk antwoord heeft consequenties. Het is wel een onderwerp waar we ons als bestuur op willen beraden. Niet om op de korte termijn te veranderen. Maar wel om ons te oriënteren op dit onderwerp. Ga met ons de discussie aan; wat vind jij?

Er zijn leden die op een kruising staan en een ander pad kiezen; geblesseerd zijn en niet meer kunnen tennissen of verhuizen naar een andere stad. En als ze dan ook nog actief vrijwilligers zijn, dan is dit een aderlating voor onze vereniging. Jullie weten we zijn hard op zoek naar uitbreiding.

Om onze waardering te tonen, bedanken we ieder jaar onze vrijwilligers. Tot nu toe werd dit ook (nog) door henzelf georganiseerd en geregeld. Dit jaar wil ik proberen dit anders te doen.  Wil jij de vrijwilligers bedanken en hen op 7 oktober vanaf 15.00 een geweldige middag en avond bezorgen? Meld je dan aan via vrijwilligers@tvmarkant.nl
Ik doe een beroep op alle leden om juist de vrijwilligers die dag helemaal NIETS te laten doen… Kan ik op jullie rekenen?

Blog van onze voorzitter Overzicht